Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti specifická část vyhlášky 387/2016 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti specifická část vyhlášky 387/2016 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a to konkrétně čl. I. bodu 28.

 

V příloze č. 4 se doplňuje bod 11, který zní: „11. Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku, pouze pokud jeho výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.

 

Tabulka č. 4.4. Roční produkce odpadu nebo výstupu

Četnost kontrol:

0 – 1 000 t                        2 x za rok

1 001 – 5 000 t                 4 x za rok

5 001 a více t                    12 x za rok“

 

Vyhláška je ke stažení zde

 

»zpět do archivu novinek

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt