O nás


­ ZEVO Plzeň

Zařízení na Energetické Využívání Odpadu “ZEVO Plzeň” je moderní a ekologický zdroj Plzeňské teplárenské, a.s., který dokáže energeticky využít široké spektrum odpadů. Tepelnou energii, která vzniká při procesu spalování, Plzeňská teplárenská, a.s. následně využívá k dodávce tepla po celém území města a také k výrobě elektrické energie. Výstupy jsou elektrická energie a teplo ve formě horké vody o parametrech 135 °C/ 70 °C.


Maximální tepelný výkon je 31,65 MWt 
s předpokládanou roční dodávkou tepla cca 400 000 GJ.

Instalovaný výkon generátoru je 10,5 MWe 
s předpokládanou roční dodávkou cca 36 000 MWh.


V ZEVO Plzeň zhodnocujeme směsný komunální odpad
a další odpad charakteru komunálního odpadu,
včetně velkorozměrného.

V areálu je odpad skladován v uzavřeném odsávaném bunkru a energeticky využíván na roštovém zařízení. Energie horkých spalin, vzniklá při spalování odpadu, je využita v přiřazeném parním kotli pro výrobu páry, která v kondenzačním turbogenerátoru slouží k výrobě elektrické energie.

Část už redukované páry je vyvedena regulovaným odběrem z turbíny a použita v kondenzačních výměnících pro výrobu horké vody. Ta je dodávána do sítě centrálního zásobování teplem Plzeňské teplárenské. Škvára, vznikající při spalování odpadu, je skladována v samostatném bunkru. Před tím z ní je pro zhodnocení recyklován železný šrot.

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

jQuery qtip - konfigurovatelné vyskakovací okno