Schéma

 

Bunkr: Virtuální prohlídka

 • Bunkr pro SKO, vybavený dvěma drapákovými jeřáby a hydraulickým drtičem na rozrušení velkoobjemového odpadu.

 

Kotel: Virtuální prohlídka

 • Roštové ohniště s navazujícím parním kotlem.

Využití tepelné energie ve složení:

 • strojovna turbogenerátoru,
 • vzduchový kondenzátor,
 • výměníková stanice horkovodu,
 • vyvedení elektrického výkonu a zásobování el. energií.

 

Čištění spalin: Virtuální prohlídka

Pomocné provozy:

 • vodní hospodářství (vodojem, čerpací stanice),
 • sklad CaO a příprava hydroxidu vápenatého,
 • skladovací sila popílku, aktivního uhlí a reakčního produktu,
 • kompresorová stanice vzduchu,
 • sklad čpavkové vody pro potřeby DeNOx reaktoru,
 • shemická úpravna vody (CHÚV),
 • sklad TOEL (topný olej extra lehký),
 • čistírna splaškových odpadních vod.
novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

jQuery qtip - konfigurovatelné vyskakovací okno