Schéma

 

Bunkr
 • Bunkr pro SKO, vybavený dvěma drapákovými jeřáby a hydraulickým drtičem na rozrušení velkoobjemového odpadu.

 

Kotel:
 • Roštové ohniště s navazujícím parním kotlem.
Využití tepelné energie ve složení:
 • strojovna turbogenerátoru,
 • vzduchový kondenzátor,
 • výměníková stanice horkovodu,
 • vyvedení elektrického výkonu a zásobování el. energií.

 

Čištění spalin ve složení:
 • rozprašovací sušárna s nástřikem odpadní vody,
 • tkaninový filtr,
 • dvoustupňová pračka spalin, odlučovač kapek a aerosolů,
 • pojistný filtr,
 • katalytický reaktor pro destrukci NOx (metoda SCR) a dioxinů,
 • spalinový ventilátor,
 • úprava technologických odpadních vod.
Pomocné provozy:
 • vodní hospodářství (vodojem, čerpací stanice),
 • sklad CaO a příprava hydroxidu vápenatého,
 • skladovací sila popílku, aktivního uhlí a reakčního produktu,
 • kompresorová stanice vzduchu,
 • sklad čpavkové vody pro potřeby DeNOx reaktoru,
 • shemická úpravna vody (CHÚV),
 • sklad TOEL (topný olej extra lehký),
 • čistírna splaškových odpadních vod.
novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt