Monitoring

Pro kontrolu správné funkce technologických procesů se provádějí kontrolní měření.

V tubusu komína je prováděno zákonem předepsané kontinuální měření emisí a dalších veličin. Na komíně je navrženo místo pro emisní monitoring, kde jsou umístěny sondy analyzátorů pro kontinuální měření emisí.

Kontinuálně jsou ve spalinách měřeny emise:
 • tuhé látky (TZL), SO2, NOx, CO, NH3
 • organické látky (suma TOC), HCl, HF.
Kromě toho jsou kontinuálně měřeny:
 • teplota,
 • tlak,
 • vlhkost,
 • průtok spalin v tubusu komína,
 • množství spalin na výstupu z kotle,
 • kyslík,
 • tlak,
 • teplota vystupujících spalin,
 • obsah vodních par,
 • množství spalin před vstupem do komína.
 
novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

jQuery qtip - konfigurovatelné vyskakovací okno