Ceník likvidace

Jaké jsou ceny za likvidaci odpadu?

Kat. čísloNázevCena
02 01 03 Odpady rostlinných pletiv 1 773 Kč
02 01 07 Odpady z lesnictví 1 773 Kč
03 01 01 Odpadní kůra a korek 1 773 Kč
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 1 773 Kč
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 1 773 Kč
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 1 773 Kč
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 1 773 Kč
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka 1 773 Kč
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 1 773 Kč
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 1 773 Kč
12 01 05 Plastové hobliny a třísky 2 673 Kčnovinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt