Princip

Příjem odpadů

Virtuální prohlídka

Vstupním místem SKO do ZEVO je nákladová vrátnice s mostovou váhou a detektorem radioaktivity přiváženého odpadu. SKO je dále dopravován k pěti motoricky ovládaným bunkrovým vratům ústícím do bunkru.

Vrata bunkru jsou ovládána z kabiny jeřábníka, centrálního velínu a mají zabezpečené místní ovládání. Informace o poloze bunkrových vrat je zanesena do centrálního řídicího systému.

Bunkr SKO

Virtuální prohlídka

Bunkr o objemu 4 300 m3 je dimenzován na cca 150 hod. jmenovitého výkonu spalovací jednotky, 12,4 tun odpadu za hodinu. Vana bunkru je vodonepropustná a vodotěsná s vnitřním povrchem s vysokou odolností proti mechanickému poškození. Během provozu kotle je odsáván vzduch z prostoru bunkru primárním ventilátorem kotle a tím je udržován v bunkru mírný podtlak, který zabraňuje šíření zápachu do okolí. Odsávané množství vzduchu je cca. 40 000 Nm3/hod

Manipulace s SKO

Virtuální prohlídka

Nad bunkrem pojíždí dva mostové jeřáby, každý s drapákem o objemu 4,0 m3 a s pomocným zdvihem. Jejich úkolem je jednak zavážení SKO do násypky kotle a drtiče, a jednak homogenizace SKO v bunkru v návaznosti na jeho kvalitu. Jeřáby jsou vybaveny automatikou najetí nad zvolenou násypku a automatikou najetí do zvoleného sektoru bunkru.

Základní parametry kotle

Virtuální prohlídka

Nominální parní výkon kotle (bez odběru páry pro čistění spalin 1,5t/h): 43,880 t/h.

Nominální parní výkon kotle (s odběrem páry pro čistění spalin 1,5t/h): 42,380 t/h.

Jmenovitý tlak přehřáté páry: 51 bar (a).

Jmenovitá teplota přehřáté páry: 425 °C.

Účinnost kotle (základně znečištěný): 83,9 %.

Princip funkce roštu MARTIN VARIO

Virtuální prohlídka

Mechanický rošt nakloněný směrem od zavážení až ke shozu škváry. Skládá se střídavě, z pohyblivých a pevných stupňů roštu (řad roštnic). Každá dráha roštu je rozčleněna na tři na sobě nezávislé pohyblivé segmenty roštu. Pohyb pohyblivých stupňů směřuje nahoru proti přirozenému samotížnému pohybu spalovací vrstvy, proto název rošt s vratisuvným posuvem paliva. V důsledku tohoto pohybu směrem nahoru se hořící materiál znovu a znovu posouvá pod čerstvý odpad. Tím rošt zajišťuje neustálé převalování a intenzívní promíchávání spalovací vrstvy.

Vynašeč škváry

Horká škvára padá přes propad škváry škvárovou šachtou do vodní lázně vynášeče škváry, kde se značně ochladí. Vynášecí píst posouvá škváru ochlazenou ve vodní lázni vynášecím žlabem přímo do systému přepravy škváry. Tlakem vynášecího pístu se škvára zhutňuje.

Parní turbína

Kondenzační parní turbína typ SST-300 je provedena takto:

 

  • VT regulační stupeň (akční stupeň s parciálním ostřikem), lopatky regulačního stupně jsou opatřeny bandáží se zaválcovaným tlumícím drátem
  • 10 přetlakových stupňů (oběžné lopatky jsou provedeny s bandáží a jsou těsněny labyrintovými břity)
  • Neregulovaný odběr (za druhým nosičem statorových lopatek)
  • Přetlakové stupně (oběžné lopatky jsou provedeny s bandáží a jsou těsněny labyrintovými břity)
  • Regulovaný odběr (za třetím nosičem statorových lopatek)

 

  • Regulační clona
  • 5 přetlakových stupňů (oběžné lopatky třech přetlakových stupňů jsou provedeny s bandáží a jsou těsněny labyrintovými břity, oběžné lopatky dvou posledních stupňů nemají bandáž, nejsou těsněny labyrintovými břity a mají tlumicí drát)
  • Oběžné lopatky (jsou frézovány z plného materiálu)
  • Rozváděcí statorové lopatky (jsou z tažených profilových tyčí a opatřeny nýtovanou bandáží).

Vzduchová kondenzace

Vzduchová kondenzace využívá atmosférického vzduchu k ochlazení a zkapalnění páry, vystupující z TG. Pro dosažení vysoké účinnosti základního cyklu spalovny je důležité, využít maximální teplotní spád páry vstupující do TG, což znamená, že tlak páry na vstupu do vzduchové kondenzace je za běžných provozních podmínek udržovaný na hranici středního a vysokého (hlubokého) vakua.

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

jQuery qtip - konfigurovatelné vyskakovací okno