Poptávka likvidace odpadu

Informace o zpracování osobních údajů >>

Identifikační údaje dodavatele odpadu (původce)

Název, adresa provozovny kde odpad vznikl (původce)

Název druhu odpadu

Popis vzniku odpadu

Fyzikální vlastnosti odpadu

Osoba zodpovědná za úplnost a správnost informací uvedených v základním popisu odpadu

Protokol o odběru vzorku odpadu

Náležitosti tohoto protokolu jsou stanoveny zvláštním právním předpisem 5) pokud jsou při přejímce odpadu požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odapdy podle bodu 5.2 přílohy 1?

Máte protokol o odběru vzorku odapadu? *

Protokol o výsledcích zkoušek

Protokol o výsledcích zkoušek (vlastnosti odpadu) zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v ZEVO ne starší než 3 měsíce od data vypracování ZPO, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odapdů požadovány

Máte protokol o výsledcích zkoušek vlastností odpadu? *

Předpokládané množství odpadu v dodávce

Informace

Protokol o odběru vzorku odpadu

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení *

Lze odpad dále využít? *

V případě volby ANO nelze odpad zlikvidovat v ZEVO PLZEŇ

Fotografie odpadu (max. 5 fotografií)

Povolený formát souboru je jpg/jpeg/png do maximální velikosti 4Mb a počtu pěti fotografií.*

Nahrané soubory...

Zatím nejsou nahrané žádné soubory.

* hvězdičkou označená pole jsou povinná

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

jQuery qtip - konfigurovatelné vyskakovací okno