Svoz odpadů

Využijte služeb naší dceřiné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., která zajišťuje přípravu a od 1. 9. 2015 následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně na základě smlouvy, která byla uzavřena v červenci 2009 mezi Statutárním městem Plzeň a Plzeňskými komunálními službami s.r.o., což je bývalý název současné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

Účelem této smlouvy je zajištění plnění povinností objednatele (Statutární město Plzeň) vyplývajících z platné legislativy. Jejím předmětem pak je zavedení a organizace celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem, s prioritním zpracováním využitelných složek komunálního odpadu na území statutárního města Plzně.

V rámci současného systému nakládání s odpady operuje nadále na území města Plzně několik společností. Společnost Čistá Plzeň zajišťuje v drtivé většině odvoz tzv. komunálního odpadu, tj. odpadu pocházejícího z domácností.

Ostatní společnosti zajišťují služby pro soukromý sektor (firmy a podnikatele). V praxi to zcela logicky znamená, že ne ze všech popelnic na území města zajišťuje odvoz odpadu společnost Čistá Plzeň.

Veškerý směsný komunální odpad je odvážen od počátku provozu do moderního Zařízení na energetické využití odpadů v Chotíkově. Tříděný odpad je odvážen na třídící linky a po jeho přetřídění k dalšímu využití. Bioodpad je odvážen na kompostárny.

Společnost Čistá Plzeň také podporuje aktivity vedoucí ke zlepšení nakládání s odpady. Namátkou jmenujme například odvoz odpad pro dobrovolnické organizace při čištění města, kampaň k výstavě Má plast nebo Léky do popelnice nepatří.

Zákaznické centrum Edvarda Beneše 430/23

­ +420 800 44 11 11
­ info@cistaplzen.cz
­ Po, st: 7-18 hod / út, čt, pá: 7-17 hod

www.cistaplzen.cz

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt